Breljanska prezimena

Bartulović


    Prezime nastalo od osobnog imena Bartul. Generalni providur Jure Celigoj dana 27. lipnja 1686. je podijelio zemlju pa je upisao u svoj registar stanovnike Brela, starosjedioce i pridošle u zbjegu iz Imotske krajine. Na popisu izbjeglica koji su se naselili u Brela Gornja i Donja treće ime po redu je Mate Bartulovića s devet čeljadi. Bartulovići u Brelima imaju dva zaseoka Duduci u Zaveterju i Krug.

    Prema matičnoj knjizi Omiša za 1799. godinu a Brelima su živjele dvije obitelji Bartulovića. koje se vode:

- pod brojem 26
    Ivo Bartulović 40 godina
    Luca žena
    Ivan sin Ive 4
    Mate sin Ive 2

- pod brojem 28
    Nikola Bartulović 45
    Kata žena
    Ivo sin Nikole 22
    Jela kći Nikole
    Matija žena Ive

    U Elaboratu Austrijskog katastarskog premjera od 1830. godine ne nalazimo Bartuloviće već Duduke kao vlasnike građevinskih objekata i zemljišta koji danas pripadaju Bartulovićima. U Krugu (Zacrusie) objekti i dvorišta upisani su na Marka, Matu, Josipa i Petra. U zaseoku Duduci u Zaveterju isti objekti koji danas pripadaju Bartulovićima bili su upisani na Petra i Marka. Popis Bartulovića u Matičnoj knjizi to popis vlasnika objekata od 1830. godine, današnji vlasnici objekata kao i nadimak Bartulovića, pokazuju da su Bartulovići mijenjali prezime u Duduk to ponovno a Bartulović. Petar i Marko javljaju se kao vlasnici objekata u Krugu i Zaveterju.

    Prema popisu stanovništva koji je vršen 1948. godine u Republici Hrvatskoj, Bartulovići su živjeli u četrdeset šest naselja, a breljanska skupina bila je sedma po veličini: činila su je 32 stanovnika u šest obitelji.

Slike

Zaselak Bartulovići

Zaselak Bartulovići u Zaveterju, Brela Gornja.


© 2007-13  Brolanenses.
nodethirtythree