Breljanska prezimena

Bekavac


    Okolina je određenoj osobi rado isticala odlike, ali još radije mane i tjelesne nedostatke. U ovu podskupinu prezimena može se svrstati i Bekavac. Prezime je najvjerojatnije nastalo od govorne mane tj. načina mucanja. U Zadarskom arhivu postoji zapis da je Petar Radova (harambaša) iz Ričica vodio svoj zbjeg 1686. godine u Brela. Prema bilješci zbjeg se sastojao od šest obitelji, a spominje se samo obitelj Ivana Bekavca.

    Bekavci su bili vlasnici građevinskih objekata i zemljišta u četiri zaseoka: Zaveterju, Zabrdom (ispod sv. Nikole) i u dva zaseoka ispod Skalica (predjel zvan Bekavci) i nešto južnije.

    Prema matičnim knjigama Omiša za 1799. godinu u Brelima su živjeli dvije obitelji Bekavac koje se vode:

- pod brojem 1
    Arambaša Jozo Bekavac 38 godina
    Eva žena
    Nikola sin Jozin 10 godina
    Slavka kći Joze
    Jozo sin Joze 1 god
    Jozo pok. Ante 70 god.
    Bože sin Joze pok. Ante 25 god.
    Jelena žena
    Mate pok. Ante 69 god.
    Jelena žena
    Ante sin Matin 27 godina
    Jelena žena
    Pavao sin Antin 4 godine
    Nikola sin Antin 2 godine
    Jelena kći Antina
        ukupno 16 članova

- pod brojem 118
    Stjepan Bekavac 72 godine
    Luca žena
    Ante sin Stjepana --- godina
    Matija žena
    Ivanica kći Ante
    Kata kći Ante
    Iva kći Ante
    Stjepan sin Stjepana
    Klara žena
        ukupno 9 članova

    U Elaboratu Austrijskog katastarskog premjera od 1830. godine Bekavce susrećemo kao vlasnike građevinskih objekata i zemljišta u više zaselaka a bili su uknjiženi:
- u Zaveterju na imena: Ante, Ivana, Stjepana i Tadije,
- Zabrdom na imena: Ante, Ivana, Ive, Stjepana i Nikole,
- ispod Skalica u zaseoku zvanom Bekavci na imena: Stjepana, Mate, Ante, Stjepana pok. Stjepana i Nikole,
- u najjužnijem zaseoku na imena: Martina pok. Ivana, Nikole pok. Ivana, Ivana i Nikole. U Brelima su Bekavci dobili nadimak Ivandići. Godine 1866. Marko Bekavac Ivandić odselio se na ženinstvo u Promajnu gdje mu se potomci prezivaju Ivandić.

    Godine 1948. Bekavci su u Republici Hrvatskoj živjeli u 29 naselja. Po broju stanovnika breljanska skupina Bekavaca, koju je činilo 85 članova u 13 obitelji, bila je peta po veličini.

    Pred kraj 19. stoljeća jedna skupina Bekavaca izgradila je naselje na Kričku uz cestu, staje u Žavnjaku i školsku zgradu na Subotišću.

Slike

Ivandića dvori

Ivandića-Bekavaca dvori na Donjem Kričku u Brelima.


© 2007-13  Brolanenses.
nodethirtythree