Breljanska prezimena

Brkulj


    Ljudsko tijelo, dijelovi tijela najstariji su motivi za tvorbu imena i nadimaka. Svaki upadniji dio izravno je obilježavao i individualizirao čovjeka: GRBIĆ, BRĆIĆ, BRKULJ, BRADIĆ, PLEĆAŠ, GUZINA, GRLIĆ, GRKLJANIĆ. Nije stoga čudo da se stara imenica krk (od prakorijena indoeurop. * (s) quer - "okretati se") sačuvala od zaborava u navedenim prezimenima. Iz navedenog je vidljivo da prezime Brkulj vuče podrijetlo od čovjekova obilježja brka. Karlo Horvat u svom djelu Glagoljaši u Dalmaciji početkom 17. stoljeća spominje prijelaz Margarite Brkulj iz Brela na Islam 11. travnja 1603. Taj podatak potvrđuje da su Brkulji starosjedioci u Brelima.
    Brkulji su bili vlasnici građevinskih objekata i zemljišta, pored objekata u svom zaseoku (Brkulji), pod Poletnicom, u Gornjoj Maloj, Ursićima i Donjem selu na dva mjesta. Obitelj Joze Brkulja, koju je sačinjavalo četiri člana, nalazi se na popisu obitelji Brela koji je sačinio Jure Celigoj 27. lipnja 1686.

    Prema matičnoj knjizi Omiša za 1799. godinu u Brelima je živjelo sedam obitelji Brkulja koje se vode:

- pod brojem 11
    Ilija Brkulj 45 godina
    Jelena majka
    Slavka žena
    Luka sin Ilijin 17 godina
    Kata kći Ilijina
    Slavka kći Ilijina
        ukupno 6 članova

- pod brojem 55
    Ana pok. Joze Brkulja
    Bartul sin Joze
    Matija kći Joze 13 godina
    Matija pok. Nikole
        ukupno 4 člana

- pod brojem 56
    Ivo Brkulj 68 godina
    Jelena žena
    Ilija sin Ive 16 godina
    Ivanica kći Ive
        ukupno 4 člana

- pod brojem 57
    Nikola Brkulj 55 godina
    Marta žena
    Margita kći Nikole
    Jozo sin Nikole 4 godine
        ukupno 4 člana

- pod brojem 58
    Mijo Brkulj 55 godina
    Kata
    Ivo sin Mijin 14 godina
    Ante sin Mijin 6 godina
        ukupno 4 člana

- pod brojem 59
    Stjepan Brkulj 60 godina
    Matija
    Mate sin Stjepana 23 godine
    Tadija sin Stjepana 15 godina
    Kata kći Stjepana
    Mara kći Stjepana
    Jelena kći Stjepana
    Matija kći Stjepana
        ukupno 9 članova

- pod brojem 60
    Mate Brkulj Vojvodić 10 godina
        ukupno 1 član

    U Elaboratu Austrijskog katastarskog premjera od 1830. godine Brkulje susrećemo kao vlasnike građevinskih objekata u više zaselaka, a bili su upisani na imena:
a) u zaseoku Brkulji: Ilije, Tadije, Bartula i Ante;
b) u zaseoku Poletnica: Ante, Mate, Tadije i Ilije;
c) u zaseoku Gornja Mala: Bartula, Ive, Ilije i Tadije;
d) u zaseoku Ursići: Tadije;
e) u Donjem selu: Bartula, Ilije, Josipa i Mate.

    Brkulji su najsjeverniji breljanski zaselak i bili su u neposrednoj blizini granice između Osmanlijskog carstva i Venecije te su Brkulji na mnogim mjestima gradili staje i kuće kako bi zaštitili stoku i imovinu, ali su se vraćali u svoj matični zaselak. Prilikom popisa stanovništva 1948. godine u Republici Hrvatskoj je živjelo 58 Brkulja u 12 obitelji u šest naselja. Najveća skupina Brkulja živjela je u Brelima - 46 osoba u 9 obitelji. Podaci nas navode na zaključak da su svi Brkulji koji žive u Republici Hrvatskoj podrijetlom iz Brela.

Slike

Brkulji

Zaselak Brkulji u Zaveterju, Brela Gornja.


© 2007-13  Brolanenses.
nodethirtythree