Breljanska prezimena

Carević


    Prezime je postalo prema službi (na isti način kao što su npr. CESAREC i CESARIĆ postali od imena CESAR).
    Careviće nalazimo na popisu koji je sačinjen 27. srpnja 1686. a Splitu. Na popisu su se nalazile dvije obitelji - Ivana Carevića (pet članova) i Ilije Carevića (7 članova). Svi Carevići koji žive na Braču, Metkoviću i Cisti Velikoj su podrijetlom iz Brela. Carevići žive u zaseoku koji se ranije zvao Poletnica, a danas prema prezimenu stanovnika koji su tu jedini ostali živjeti - Carevići. Poletnica kao zid štiti Careviće od zimske studeni iz zaleđa, a zaselak je cijeli dan izložen suncu. Blizina izvorske vode (Kjeva) i plodne oaze Bare najduže su Careviće zadržali na okupu.

    Prema matičnoj knjizi Omiša za 1799. godinu u Brelima su živjele tri obitelji koje se vode:

- pod brojem 8
    Ilija Carević 70 godina
    Petrica žena
    Bartul sin Ilijin 40 godina
    Mate sin Bartulov 12 godina
    Nikola sin Bartulov 7 godina
    Mijo sin Bartulov 3 godine
    Ivo sin Bartulov 3 godine
    Ivka
        ukupno 8 članova

- pod brojem 9
    Mate Carević 72 godine
    Božica žena
    Martin sin Matin 19 godina
    Matija žena Martina
        ukupno 4 člana

- pod brojem 10
    Ante Carević 58 godina
    Luca žena
    Ivo sin Ante 23 godine
        ukupno 3 člana

    U Elaboratu Austrijskog katastarskog premjera od 1830. godine Careviće susrećemo kao vlasnike građevinskih objekata i zemljišta u Brelima samo u tom zaseoku što nije osobitost za druge Breljane. Građevinski objekti i zemljište bili su uknjiženi na Iliju, Ivana, Martina i Petra. U zaseoku Poletnica u to vrijeme pored Carevića vlasnici građevinskih objekata bili su: Čizmići, Murice, Švragulje, Brkulji, Murseli i Mrnjavci.

    Godine 1948. u Republici Hrvatskoj živjeli su Carevići u 119 mjesta u najveću skupinu čine breljanski Carevići koji su živjeli u 21 obitelji, a bilo ih je 119.

Slike

Kula Poletnica

Kula Poletnica iznad Carevića, Brela Gornja.


© 2007-13  Brolanenses.
nodethirtythree