Saznajte više o Društvu...

Što je zapravo Društvo Brolanenses* ?

Osnovni podaci

  • Osnovano 1994. godine
  • Broji stotinjak članova
  • Područje djelovanja: Općina Brela
  • Upisano u registar udruga Splitsko- dalmatinske županije, Ispostave Ureda za opću upravu u Makarskoj.

Ciljevi i zadaci

   Poticanje, usmjeravanje i istraživanje, te promicanje svijesti i ideja kod članstva i mještana o očuvanju, oplemenjivanju, njegovanju i prezentiranju kulturno-povijesnog i prirodnog nasljeđa, breljanskih starina i prirode, kao i njihovo otimanje od zaborava, nestajanja i uništavanja kao svoj dug u odnosu na pretke i obvezu prema potomcima.

Aktivnosti

   Istraživanje, prikupljanje i očuvanje spomeničke baštine, uz povremenu prezentaciju javnosti, s dostojanstvom kojim je služila i obilježila svoje vrijeme u službi naših predaka i njeno vraćanje životu, nama, onima koji dolaze iza nas, koji nas posjećuju ili ovuda prolaze. Prikupljeno spomeničko blago ogledalo je nas samih i našeg identiteta.
   Uz pomoć brojnih dobrotvora i veoma uspješne suradnje s Javnom ustanovom Park prirode Biokovo, otvaranje stalnog izložbenog postava podzemlja Biokova, začetak je utemeljenja ZBIRKE BRELJANSKE BAŠTINE.
   Povremeno, ovisno o mogućnostima, Društvo izdaje glasnik Vrela Brela. Dosad su izdana četiri broja.
Izložbe, predavanja, izlasci u prirodu, pomoć i podrška istraživačima, suradnja s brojnim subjektima – sadržajne su aktivnosti u dinamičnom razvoju, potvrđivanju i stasanju Društva Brolanenses.


   * Naziv Brolanenses prvi je povijesni spomen Breljana na latinskom jeziku u povelji hrvatskog velikana
    Jurja Šubića iz 1315. godine.

Iz Statuta Društva

Članstvo

   - S ponosom ističemo kako naše Društvo ima preko 100 članova, Breljana i ljudi koji vole Brela, i to ne samo iz našeg mjesta već iz raznih krajeva svijeta.

   - Ukoliko volite Brela i želite nam pomoći da baštinu naših predaka sačuvamo za buduće naraštaje, članom Društva možete postati ispunjavanjem PRISTUPNICE koju nam prosljedite elektronskim putem ili poštom. Hvala !

Slike

Beroyllia

Beroyllia, prvi spomen naziva Brela u djelu bizantskog cara Konstantina Porfirogeneta (912-959) iz 950. godine "O upravljanju carstvom"
(De administrando imperio), izvorno na grčkom: Βερουλλια.


© 2007-13  Brolanenses.
nodethirtythree