Breljanska prezimena

Ivanac


    Prezime Ivanac spada u grupu prezimena koja su nalik osobnom imenu. Ovo i slična prezimena, prije nego što su se ustalila, bila su osobna imena nadjenuta od milja. Sufiks -ac u imenima označuje kategoriju malenog (stol: stolac; Una: Unac), a u imenicama za živa bića kategoriju mladog (bratac, junac). Počinje vrlo rano u prezimenima označavati kategoriju srodnosti, potomstvo, patronimičnost: Jurac (= mladi Jure) Upravo tako je od imena Ivan - mladi od Ivana - nastalo današnje prezime Ivanac. Upravo kao i -ić, koji je mnogo stariji i mnogo prošireniji.
    Oko 1830. godine Ivanci su imali građevinske objekte u tri zaseoka: a) Zaveterje - ruševinu (što nas upućuje na zaključak da su odavde odselili na nove, sigurnije lokacije);
b) Kočin (kuće i staje);
c) Gornja Mala (kuće i staje).

    Obitelj Mate Ivanca, koju je činilo šest članova, nalazi se na popisu obitelji Brela, koji je sačinio Jure Celigoj 27. lipnja 1686. godine.
Prema matičnoj knjizi Omiša za 1799. u Brelima su živjele dvije obitelji Ivanaca, koje se vode:

- pod brojem 99
    Marko Ivanac pok. Bože, 58 godina
    Kata žena
    Stjepan sin Marka, 34 godine
    Mate sin Marka, 17 godina
    Ivan sin Marka, 15 godina
    Kate kći Marka
    Matija žena Stjepana
    Nikola sin Stjepana, 1 godina
        ukupno 8 članova

- pod brojem 100
    Mate Ivanac pok. Joze, 46 godina
    Kata žena Mate
    Ante pok. Joze, 36 godina
    Klara žena Ante
    Kata žena Stjepana
    Josip sin Ante, 17 godina
    Ivan sin Ante, 6 godina
    Stjepan sin Ante, 3 godine
        ukupno 7 članova

    U Elaboratu Austrijskog katastarskog premjera iz 1830. godine građevinski objekti bili su upisani na:
a) Zaveterje - Antu, Matu pok. Iva i Stjepana;
b) Gornja Mala - Antu, Matu pok. Ive, Stjepana, Nikolu pok. Ante, Blaža i Matu pok. Lovre;
c) Kočin - Blaža pok. Marka, Josipa pok. Marka, Petra, Nikolu pok. Ante, Matu i Stjepana.

    Prema popisu stanovništva koji je vršen 1948. godine Ivanci su živjeli u 37 naselja u Republici Hrvatskoj. Breljanska skupina Ivanaca bila je druga po veličini a činilo ju je 69 osoba koje su živjele u 13 obitelji. Najveću skupinu Ivanaca činilo je 130 članova koji su živjeli u Donjem Zagorju kod Ogulina.

Slike

Gornja Mala

Zaselak Gornja Mala - Ivanci, Brela Gornja.


© 2007-13  Brolanenses.
nodethirtythree