Breljanska prezimena

Klarić


    Prezime Klarić postalo je od ženskog imena Klara. Ime Klara latinskog je podrijetla i znači "sjajna", "jasna", "slavna". Širenju imena pripomoglo je štovanje svetice Klare Asiške (1194.-1253.). U južnoj Hrvatskoj došlo je pod talijanskim utjecajem: Chiara (usp. osobno ime Canna). Čini se da se to ime danas rijetko nadjeva gradskim djevojčicama, jer se osjeća zastarjelim, a u selima ono je često. Imenu Klara dodan je patronimički sufiks - ić i nastalo je prezime KLARIĆ (mali Klarin, sin Klarin).
    Oko 1830. godine Klarići su imali građevinske objekte u dva zaseoka:
a) pod Radonjicom i
b) u Gornjoj Maloj.

    Prema popisu Jure Celigoja od 27. lipnja 1686. u Brelima su živjele tri obitelji Klarić koje se nalaze na popisu starosjedilaca, i to:
- Stjepana Klarića - 9 članova,
- Jure Klarića - 5 članova,
- Mije Klarića - 4 člana.

    Prema matičnoj knjizi Omiša za 1799. godinu u Brelima su živjele tri obitelji Klarić, koje se vode:

- pod brojem 78
    Zane Klarić, 40 godina
    Mare pok. Iva
    Marica žena Zane
    Marko sin Zane, 11 godina
    Stjepan sin Zane, 5 godina
    Ante sin Zane, 3 godine
    Eva kći Zane
        ukupno 7 članova

- pod brojem 79
    Mate Klarić pok. Ive, 40 godina
    Božica žena
    Ivan sin Mate, 12 godina
    Jelena kći Mate
    Matija kći Mate
        ukupno 5 članova

- pod brojem 80
    Ilija Klarić pok. Ive, 30 godina
    Matija kći Ilijina
        ukupno 2 člana

    U Elaboratu Austrijskog katastarskog premjera od 1830. godine nalazimo Klariće kao vlasnike građevinskih objekata u dva zaseoka, a objekti su upisani na imena:
a) Pod Radonjicom - Marije, Magdalene i Stjepana;
b) Gornja Mala - Marka.

    Prilikom popisa stanovništva 1948. godine za Republiku Hrvatsku u Brelima je živjelo 19 osoba u 6 obitelji. Klarići žive u velikom broju naselja u Republici Hrvatskoj i predstavljaju jednu od brojnijih skupina.

Slike

Stomarica

Predio Stomarica u Brelima.


© 2007-13  Brolanenses.
nodethirtythree