Breljanska prezimena

Medić


    Prezime je najvjerojatnije nastalo od imena biljke mrtva kopriva (medić). Rod te biljke obuhvaća oko 40 vrsta. Pojedine vrste se primjenjuju u narodnoj medicine, a uspijevaju na području Brela. Postoji i druga varijanta prema usmenoj predaji, koja upućuje na mogućnost nastanka prezimena Medić od nadimka "MEDO". Jedan od predaka Medića prolazio je kroz područje ispod Brusa (Zabrdom) obraslo gustom tilovinom, to je razgrćao grane i tako napravio široki put. Čobani koji su to gledali rekoše: "Vidi se gdje je prošao medo." Predak je dobio nadimak Medo, a njegovi potomci mladi od MEDE (MEDIĆI = medo+ ić).
    Pretpostavljalo se da su Medići ogranak Ribičića. Generalni providur Jure Celigoj dana 27. lipnja 1686. potvrdio je podjelu zemlje pa je to upisano u njegov registar s popisom stanovnika Brela, starosjedilaca i novonaseljenih. Na popisu nalaze se dvije obitelji koje stručnjaci čitaju kao Medić (lvan Medić s 12 članova obitelji i Ivan Medić s pet članova obitelji), što odbacuje pretpostavku o ogranku Ribičića. Medići pored građevinskih objekata u svom zaseoku iznad Solina bili su vlasnici građevinskih objekata uz Juričiće, kod crkve sv. Jurja (Zabrdom) i u Zaveterju (kod Ursića).

    Prema Matičnoj knjizi Omiša za 1799. godinu u Brelima je živjelo pet obitelji Medića koji se vode:

- pod brojem 2
    Ivan Medić pok. Stjepana, 40 godina
    Mandina žena
    Stjepan sin Ivana, 12 godina
    Mate sin Ivana, 3 godine
    Antonia kći Ivana
    Pavao pok. Stjepana, 50 godina
    Evita pok. Stjepana
    Slavka žena Pavla
    Nikola sin Pavla, 8 godina
    Matija kći Pavla
    Ivanica kći Pavla
    Antonia kći Pavla
        ukupno 12 članova

- pod brojem 17
    Marko Medić, 43 godine
    Eva žena
    Mate sin Markov, 4 godine
    Jelena kći Markova
        ukupno 4 člana

- pod brojem 18
    Mijo Medić, 38 godina
    Kate žena
    Antonio sin Mijin, 2 godine
    Filipa kći Mijina
        ukupno 4 člana

- pod brojem 19
    Ante Medić, 68 godina
    Ivanica žena
    Nikola sin Antin, 24 godine
    Jelena kći Antina
    Ivan sin Antin, 14 godina
    Pavica žena Nikolina
    Mate sin Nikolin, 2 godine
    Ante sin Nikolin, 1 godina
    Slavka
        ukupno 9 članova

- pod brojem 92
    Jozo Medić pok. Stjepana, 30 godina
    Ana žena
    Ivan sin Jozin, 1 godina
        ukupno 3 člana

    U Elaboratu Austrijskog katastarskog premjera iz 1830. godine Mediće susrećemo kao vlasnike građevinskih objekata i zemljišta u više zaselaka. Građevinski objekti i zemljište bili su uknjiženi na imena: Mate Nikolina, Nikole, Ante pok. Marka, Mate pok. Marka, Ante pok. Mije, Mate pok. Ivana, Ivana pok. Stjepana i Ante pok. Nikole.
U 19. stoljeću jedna obitelj se odselila u Bašku Vodu, a jedna kod Mimica (Ivan Medić, 1827.), gdje Medići imaju svoj zaselak.

    Godine 1948. u Republici Hrvatskoj živjeli su Medići u 131. naselju. Breljanska skupina Medića je bila četvrta po veličini, činilo ju je 12 obitelji sa 131. osobom.

Slike

Ribičići-Medići

Predio Ribičići - Medići u Brelima.


© 2007-13  Brolanenses.
nodethirtythree