Breljanska prezimena

Mrnjavac


    Ovo prezime je nastalo od karakterističnih obilježja za osobu, a nosi podrugljiv sadržaj. To su izravni i posprdni osobni i obiteljski nadimci. Nadimak je uvijek stilski semantički prepoznatljiv, društveno verificiran, vezan uz osobu kojoj je nadjenut, nadimak može natkriliti osobno ime i prezime, slično kao pseudonim. Nadimci oslikaju objektivan portret ličnosti kao karikatura koja ističe štogod bitno u osobi i to potencira do šaljivog. Mrnja-a / Mrnj-e / Mrnj-o te sufiks morfema-av(a)e - Mrnjavac. Od osobnog imena Mrnjavac iz Lovreća po predaji je nastalo prezime Mmjavčević što ga nosiše makedonski velikaši u XIV. stoljeću. Mrnjavci su doselili iz Lovreća u Brela pod Poletnicu istočno od Carevića (predio se i danas zove Mrnjavčeva pola), te odatle preselili u Donja Brela.
    U knjizi "PLEMENA IMOTSKE KRAJINE", fra Vjeko Vrčić na str. 140 piše: "Mrnjavci su starosjedioci na Lovreću. Po njima je i selo dobilo ime Mrnjavci. Nema ih u popisu izbjeglica 1686. za Bečkog rata prema Cetini i moru. Ipak se sačuvalo pleme Mrnjavaca u Brelima. Vjerojatno nisu svi bježali već su se krili kod kuća od turskog zuluma. Imali su u prošlosti iz plemena uglednih fratara: fra Agustin Mrnjavčić gvardijan u Prološkom blatu 1710., fra Grgo 1715., fra Ilija umro 1758., a posljednji je Mrnjavac fra Paško koji je umro 1801. Danas je ostalo samo ime predjela u kojem su živjeli, dok su se oni podijelili prema nadimcima. To su: Gavranovići, Suličići, Kurevići, Tomaševići, Lugonjići, Žižani, Biškići, Pirkići, Antičići, Matkovi, Frankići i Zaradići. Kod diobe zemlje 1725. zemlju su dobile obitelji Mrnjavac: Abram s 11 čeljadi, Jure sa 13 čeljadi, Ante s 9 čeljadi (misli se na zemlju u Lovreću).

    Prvi pisani trag u raspoloživim dokumentima o životu Mrnjavaca u Brelima pronašli smo u matičnoj knjizi Omiša za 1799. godinu. Te godine u Brelima su živjele dvije obitelji Mmjavaca, koje se vode:

- pod brojem 102
    Ilija Mrnjavac pok. Ante 45 godina
    Nikola, sin Ilije 14 godina
    Tomica, kći Ilije
    Matija, kći Ilije
        ukupno 4 člana

- pod brojem 103
    Grgo Mrnjavac pok. Ante 24 godine
    Jelena, žena
    Matija, kći pok. Ante
        ukupno 3 člana

    U Elaboratu Austrijskog katastarskog premjera od 1830. godine Mrnjavce susrećemo kao vlasnike građevinskih objekata u dvama zaseocima, a objekti su bili upisani na imena:
a) Carevići - Nikole (kuća i štala),
b) Sopić - Grge i Nikole pok. Ilije.

    Prigodom popisa stanovništva iz 1948. godine u Republici Hrvatskoj Mrnjavci su živjeli u dvama naseljima, a u Brelima je živjelo 12 članova u 3 obitelji i činili su najbrojniju skupinu.

Slike

Donje selo

Predio Donje selo u Brelima.


© 2007-13  Brolanenses.
nodethirtythree