Prvi spomen Breljana

Prvi spomen Breljana (Brolanenses) u povelji hrvatskog velikana Jurja Šubića u kojoj daje povlastice Omišanima (prijevod s latinskog jezika):


   "1315., 30. svibnja. U Klisu.
   Juraj Šubić daje povlastice Omiškoj općini

   Svima i pojedincima na koje se ova isprava odnosi Juraj II. knez građana Dalmacije pozdrav u naistinskijem Spasitelju sviju. Pravedno je naime i u skladu s pameću, da gospodar ne samo čuva prava i stare običaje svojih vjernih, već ih uistinu umnožava i obdaruje posebnim milostima i sloboštinama, kako bi se iz toga povećale vjernosti i očevidnosti za služenjem i kako bi se i kod ostalih probudila želja za služenjem. Stoga vam potvrđujem ovom ispravom da smo razmotrili vjernost i za neprekidnu podložnost u vjernosti, koju ste neprestano pružali nama i kući našeg plemstva i narodu kao i cijeloj općini Omiš svojom predanošću, izlažući se rado radom ili osobama opasnostima i smrti, stoga naime istima dolje navedenim dajemo sloboštine i povlastice, da upravljaju i stoluju s plemstvom Omiša i postavljamo im prikladnog kaštelana koji će biti riješen dostojanstva, ako im bude činio neprilike i nepravde koje se mogu sigurno dokazati, istog ćemo dakle skinuti i postaviti drugog kao i prethodnog, isto tako, da suce i druge gradske službenike, plemiće i savjetnike iz godine u godinu izabiru po svojoj volji, isto tako da na sličan način po pravdi svojevoljno sebi izabiru i primaju svećenika, isto tako da sve zemlje, vinogradi, kuće i drugi njihovi posjedi, koji su nepravedno oduzeti od bilo koga i bilo kada, neka se isti oslobode i vrate, i ako je koja druga stvar nasilno oteta od drugoga neka se vrati, isto tako, da se sve do Solina i ne dalje nama služi s 18 drvenih vesala o svom trošku, a dalje koliko kod mi hoćemo na otvorenom oru sve o našem trošku, od vojske pak na kopnu i od drugih služenja kako na moru tako i na kopnu oslobađamo vas i izuzimamo, isto tako, da vam kaštelan ili vicekaštelan ne može suditi bez sudaca, niti nitko smije biti vezan i doveden u kaštel da mu se pred kaštelom sudi, nego sjedeći sa sucima neka se sasluša i neka rade po svojim običajima i statutima, isto tako, s druge strane Žrnovnice ili drugog našeg sela koje nije udaljeno da pred nama traže pravdu, isto tako da rečeni kaštelan ili netko drugi ne može svoje mjesto nekom drugom predati ili ustupiti, koji ima svoje zemlje ili druge posjede ili može dovoljno jamčiti, isto tako nitko ne može drugomu vinograd obilaziti u vremenu od Božića pa sve do blagdana Sv. Mihovila mjeseca rujna, već ako se hoće vinograd obilaziti onda to vrijedi od rečenog blagdana Sv. Mihovila pa do Božića;
   Zemlju ratara, koja je zasijana, također nitko ne može obilaziti, sve dok se postojeći plodovi ne skupe ili žetva ne obavi, i ako bi netko obilazio takav obilazak je uzaludan i nije štetan. Isto tako, da kad netko umre bez nasljednika, može slobodno svoje nasljedstvo, naime diobeno ili nediobeno kako mu se sviđa odreći se i odrediti, ako se pak odrekao oporuke, sva njegova dobra trajno ostaju najbližim susjedima sve do sedmog koljena ne računajući zadnje isto tako da davanja od mesnica ili druge priznate općinske pristojbe skupljaju i primaju kako ih volja, isto tako da od lučke soli ili druge omiške trgovine, bilo građana bilo gostinjaca, nitko na slili ne smije uzimati, isto tako da ako tko od vas ode izvan grada neka se primi nazad na potvrdu prikladnih svjedoka, koje kaštelan ili vicekaštelan pošalje istima, toliko neka se zadrže koliko je stvarno dogovoreno ili ne više, isto tako, da sami knezovi ne služe više nitkom od vas ili našim službenicima, ako kad službeno dođemo kod njih neka nam pripreme hrane ili ručak, isto tako, da u gradu Omišu ne dopuštamo nikakva izvanredna podavanja skupljati, isto tako da od morskih gradskih pristojbi mi dobivamo polovicu a drugu polovicu općina Omiš, isto tako da kad se gusari s četrdeset vesala i više, ima se odmjeriti sedmina drva i petina dobitka drva od 23 vesla sve do četrdeset sedmina dobitka i sedmina troškova, a drva od deset vesala sve do 23 daje se za dio dvaju ljudi, a od 10 vesala pa naniže dio za jednog čovjeka. Sve ovo gore navedeno i druge vaše običaje i stare sloboštine koje ste imali od vremena gospodina kralja Bele i drugih vladara potvrđujemo, obećajemo pod zakletvom skupa s našim sinovima i plemićima i našim nasljednicima da nećemo ni mi niti naši nasljednici nikada obećano poreći. I sve ove sloboštine i povlastice hoćemo također s punim pravom da imaju Kučani, Ifnižani (Svinišćani?), Rogozničani, Brolanšani (Breljani) i drugi koji se nalaze unutar granica (Omiša). Za ovo svjedočanstvo i potvrdu trajnosti isprave jamčimo našim visećim pečatom.
   Dano u Klisu, godine Gospodnje 1315., indikcije 13. pretposljednjeg dana mjeseca svibnja (30.5.)."Ključni dio donosimo i na latinskom jeziku:

"… Et has omnes libertates et gratias uolumus etiam, quod Cuchani, Yfnien[ses], Rogosnicen[ses], Brolanen[ses] et alii intra ipsorum positi metas habeant pleno iure. …"


Originalni dokument nalazi se na duguljastoj pergamenti u knjižnici Narodnog muzeja u Budimpešti (prije zbirka Jankovića).