Prirodna baština

Park prirode Biokovo, pogled s Prve vode

Područja posebnih uvjeta korištenja - iz prostornog plana Općine Brela

   Područja prirodne baštine, zaštićena i predložena za zaštitu, a koja se utvrđuju ovim planom su:

- Park prirode Biokovo

- posebni geomorfološki rezervati

   - Nevistina stina - Ovčje pole
   - Stijene Punta rata

- posebni rezervati šumske vegetacije autohtonog dalmatinskog crnog bora

   - Bukovac
   - Borovac

- značajni krajobrazi

   - Plaža i park-šuma u Brelima

- spomenik prirode

   - Hrast medunac u Solinama
   - Kamen Brela
   - pećina Pozjata
   - jama Zmajevača

   Niže navedeno preuzeto je iz sljedeće literature: Prostorni plan bivše općine Makarska, dokumentacija Konzervatorskog odjela Ministarstva kulture u Splitu, dokumentacija društva Brolanenses.


- vidikovci

   - Dubci
   - Nevistina stina
   - Dovanj
   - Gradina
   - Ćelo
   - Kula Poletnica
   - Bukovac - Ovčja pola
   - Jubočeva
   - Pozjata
   - Zec
   - Alinica ( slika: pogled s Alinice )

- prijevoji

   - Dubci
   - Nevistina stina
   - Poletnica
   - Grušev klanac

- vrela

   - podmorska: Gogoj u Vrulji
   - kopnena: Stomarica, Vodice, Gornje Vodice - Prva i Druga voda, Sridivice

- bunari

   - Prosik, Kjeva, Brist, Lokvanj, Vrtline, Vodice, Bukva, Veter, Zelenture, Kale, Grljak

- prirodni fenomeni

   - Šuplja stina
   - pećina Pozjata
   - Vilina špilja
   - jama Zmajevača
   - Gogoj
   - Pozjata
   - pojilište Kale
   - bura Vruljanka

- jame

   - Zmajevača, Jamina, Nevista, Plošnica, Zabrdo, Čolnica, Dubci, Drinovača, Drinova, speleološki splet jama Domina (Spasiteljica, Golubnjača, Pastirska spilja, Medvjeđa jama), jama iznad kapele sv. Kaje, Ledenica, Kupićini doci, Ćolnjača, Grljak.

Slike

Šupja stina

Šupja stina - Biokovsko oko.


© 2007-13  Brolanenses.
nodethirtythree