Breljanska prezimena

Ribičić


    Ovo prezime svrstava se u grupu prezimena koja su nastala od zanimanja. Prezimena od zanimanja počela su se javljati u feudalizmu, kasni srednji vijek, javljanjem razvijenije podjele rada i razmjene dobara. Na trgovištima i oko srednjovjekovnih burgova naseljavaju se obrtnici. Prezimena koja vuku korijen od zanimanja ima dosta, a neka su česta i javljaju se u različitim predjelima Hrvatske. Ribar - Ribarov sin ("mladi ribar") - Ribičić. Ljubav prema ribolovu pokazuju i živući potomci Ribičića, a poznate su nam priče o strastvenim ribičima generacijama starih Ribičića. U svojim knjigama često fra Aleksandar Ribičić opisuje svog strica Mačila kao uspješnog i strastvenog ribara.
    U knjizi "PLEMENA IMOTSKE KRAJINE" fra Vjeke Vrčića (Imotski 1990.) na stranici 42. piše: "Za Bečkog rata 1686. u studenačkom zbijegu prema Cetini, Brelima Gornjim i Donjim bježalo je 35 obitelji. Među njima su obitelji Nikole Ribičića s 10 čeljadi i Miloša s 22 čeljadi. Neki su ostali u Brelima, dok su se drugi vratili u Šestanovac, odatle su prešli u Cistu Provu. Vjerojatno su tu imali svoje imanje prije bježanja sa Studenaca". Oko 1830. godine Ribičići su imali građevinske objekte (kuće, staje, dvorišta i bunare) u sedam zaselaka: Zakružju, Ribičićima (matični zaselak), kod Sv. Jurja, Podskalicama, kod crkve Sv. Stjepana, Prosiku, Zabrdom i u Zaveterju. Na popisu Proložana koji su trebali biti smješteni na područje Slimena, na listu 475. Celigojeva teksta nalazi se ime Ilije Ribičića sa 6 članova, a među Studenčanima koji su trebali seliti u selo Kučiće nalaze se obitelji Miloša Ribičića s 12 članova i Nikole Ribičića s 10 članova. Najvjerojatnije je neka od navedenih obitelji produžila za Brela i tu se naselila. Na području imotske krajine susrećemo Ribičiće - Cista Provo 1725., Lokvičić 1974., Lovreć 1725., Proložac 1686., Studenci 1686.

    Prema matičnoj knjizi Omiša za 1799. godinu u Brelima je živjelo pet obitelji Ribičića, koje se vode:

- pod brojem 22
    Jozo Ribičić 56 godina
    Matija, žena
    Toma, sin Joze 22 godine
    Ante, sin Joze 11 godina
    Ivanica, kći Joze
    Ivanica, žena Tome
        ukupno 6 članova

- pod brojem 23
    Nikola Ribičić 52 godine
    Jure, sin Nikole 15 godina
    Mate, sin Nikole 8 godina
    Ivan, sin Nikole
    Matija, kći Nikole
        ukupno 5 članova

- pod brojem 24
    Marko Ribičić pok. Jerka 50 godina
    Ivanica, kći Marka
    Mijo, pok. Jerka 45 godina
    Jela, žena
    Ivan 7 godina
    Matija
    Ana
        ukupno 7 članova

- pod brojem 25
    Josip Ribičić pok. Jerka 38 godina
    Matija, žena
    Matko, sin Josipa 1 godina
    Ivanica, kći Josipa
    Matija, kći Josipa
    Ana, kći Josipa
        ukupno 6 članova

- pod brojem 122
    Mate Ribičić pok. Joze 70 godina
    Matija, žena
    Mijo, sin Mate 36 godina
    Ante, sin Mate 32 godine
    Kate, žena Mije
    Mate, sin Mije 16 godina
    Ivan, sin Mije 14 godina
    Jelena, kći Mije
    Ana, kći Mije
    Luce, kći Mije
    Božica, žena Ante
    Kate, kći Ante
    Jozo, pok. Joze 62 godine
    Matija, žena Joze
    Joze, sin Joze 6 godina
    Nikola, sin Joze 2 godine
    Eva, kći Joze
        ukupno 17 članova

- pod brojem 123
    Marko Ribičić pok. Joze 60 godina
    Matija, žena
    Stjepan, sin Marka 38 godina
    Ivo, sin Marka 34 godina
    Ante, sin Marka 32 godina
    Kata, žena Stjepana
    Filip, sin Stjepana 8 godina
    Marko, sin Stjepana 6 godina
    Ivanica, kći Stjepana
    Matija, kći Stjepana
    Vida, žena Ive
    Mijo, sin Ive 2 godine
    Matija, žena Ante
    Kate, kći Ante
        ukupno 14 članova

    Prema stanju duša iz 1805. godine (Josip Bebić - Brela) u Brelima je živjelo pet obitelji kao i 1799. U Elaboratu Austrijskog katastarskog premjera od 1830. godine građevinski objekti bili su upisani na imena:
a) Zakružje - Josipa, Mate, Vice i Ivana,
b) Ribičići - Mate pok. Mije, Mate pok. Stjepana, Ivana, Petra, Stjepana, Nikole, Ante, Filipa (živio u Splitu),
c) kod crkve Sv. Jurja - Mije, Ivana, Nikole i Stjepana,
d) Podskalice - Mije i Petra,
e) kod crkve Sv. Stjepana - Marka u zajednici s Jelom Gobić (kupio Josip Škrabić),
f) Prosik - Stjepana u zajednici sa Stjepanom Filipović, (danas vlasništvo Škrabića i Filipovića),
g) Zabrdo - Mije, Ante, Josipa i Ivana,
h) Zaveterje - Ante, Mije, Nikole i Stjepana.

    Za vrijeme popisa stanovništva iz 1948. godine u Republici Hrvatskoj Ribičići su živjeli u 36 naselja. Breljanska skupina po veličini je bila treća, a činilo ju je 55 osoba koji su živjeli u 11 obitelji.

Slike

Ribičići-Medići

Predio Ribičići - Medići u Brelima.


© 2007-13  Brolanenses.
nodethirtythree