Breljanska prezimena

Škrabić


    Prva prezimena su imala ulogu nadimka jer ih se davalo po kakvoj izuzetnoj osobini. Ovo prezime je najvjerojatnije nastalo u Brelima, a korijen vuče od nadimka za pismenog čovjeka (škrabo-Škrabić) ili od škrbica, posude za sakupljanje dobrovoljnih priloga za vrijeme sv. mise. Prezime Škrabić nose potomci Josipa Škrabića za kojeg je usmena predaja tvrdila da se doselio u Brela iz Istre s Napoleonovom vojskom.
    Na popisu starosjedilaca u Brelima od 17. lipnja 1686. nema Škrabića ali se nalazi Marko Raosagić s pet članova obitelji, od kojeg su najvjerojatnije potekli Škrabići. Prema matičnoj knjizi Omiša za 1799. inv. br. 708/A anagraf u Brelima je živjela obitelj Josipa Škrabića koja se vodi:

- pod brojem 77
    Josip Škrabić, 31 godina
    Ivanica, majka
    Mande, žena
    Mate, sin Josipov 6 godina
    Ivan, sin Josipov 4 godine
    Jure, sin Josipov 1 godina
    Antonija
        ukupno 7 članova

    U nadbiskupijskom arhivu u Splitu postoje popisi sa stanjem duša za pojedina godišta koja su se vodila do 1806. godine. Nakon sporazuma u Požunu (Bratislava) Austrija predaje Dalmaciju Napoleonu, a francuske vlasti nisu dopuštale prikupljanje podataka sa stanjem duša u arhivu. Čitanjem popisa duša koji su pisani bosančicom za župu Brela ne susreće se obitelj s prezimenom Škrabić. Pošto je taj popis rađen 1802. godine, tri godine poslije izradbe spomenute matične knjige na kojoj je upisana obitelj Škrabić, tragali smo da li se ova obitelj nalazi pod drugim prezimenom. U popisu za 1802. godinu nema Škrabića, ali pod imenom Josip (koje je u to vrijeme bilo rijetko) nalazi se obitelj Josipa Raosa pok. Nikole koju čine:

    1. Josip Raos pok.Nikole
    2. Mate, sin Josipov
    3. Ivan, sin Josipov
    4. Jure, sin Josipov
    5. Ante, sin Josipov
    6. Ivanica, majka Josipova
    7. Mande, žena Josipova.

    Usporedba pokazuje da se radi o istoj obitelji s različitim prezimenima. Na drugom popisu ne nalazi se Antonija, ali se nalazi novorođeni sin Ante. Prema usmenoj predaji koju su Škrabići bezbroj puta čuli od Ivana Škrabića Lukiše rođenog 1892. godine, Stipe Škrabića Pope rođenog 1901. godine, Ivana Škrabića Brke rođenog 1898. godine te Ivana Škrabića Rokova, rođenog 1924. godine, koji je to i zapisao, prvi Škrabić u Brelima bio je Josip, imao je tri sina: Juru (koji se nije ženio), Antu i Dujma. Usmena predaja ne spominje Matu i Ivana, vjerojatno su umrli mladi, ali Ante i Dujam su svojoj djeci i potomcima davali imena (Mate i Ivan) stričeva. Ivan i Mate su česta imena Škrabića. Prema usmenoj predaji Josip Škrabić je neko vrijeme živio u špilji u blizini Dubaca ispod hridine zvane Nebojsa. Ostaci špilje i danas su vidljivi, a špilja se nalazi 300 m od zaseoka Miščić gdje su živjeli Raosi. Pošto je Josip rano ostao bez oca vjerojatno je došao u sukob s očevom obitelji te se privremeno sklonio u prirodno sklonište dok se nije skućio u Prosiku.

    U Elaboratu Austrijskog katastarskog premjera iz 1830. godine sva zemlja i građevinski objekti su upisani na ime Josipa Škrabića. Josip Škrabić posjedovao je kuću i staje u donjem Prosiku te jednu kuću u Donjem selu u Donjim Brelima, u blizini crkve sv. Stjepana koja je danas u vlasništvu Matiše i Stipuke Zelić. Prezime Škrabić ne susreće se nigdje izvan Brela, a nose ga Škrabići rođeni u Prosiku i njihovi potomci.

    Prema popisu stanovništva koji je vršen 1948. godine u Republici Hrvatskoj živjelo je 97 Škrabića u 17 obitelji, u Brelima njih 89 u 14 obitelji.

Slike

Prosik

Staro naselje Prosik u Brelima Gornjim.


© 2007-13  Brolanenses.
nodethirtythree