Breljanska prezimena

Šošić


    Posebno je bilo zanimljivo pratiti sudbinu prezimena Šošić koje je nastalo vrlo kasno, i to u Brelima. U knjizi Brela Josip Bebić Šošićima je posvetio dosta prostora te je citirao nekoliko zapisa iz kojih je vidljivo da se prezime mijenjalo: Bašić-Batur-Šošić pa smo krenuli tim tragom. Bašić jc vrlo često prezime. Proširilo se u nas dokle je dopirao turski utjecaj, a osobito u Dalmaciji. Osnova je turska, baš ="glava", odakle značenje poglavar, starješina, zapovjednik, hajduk, graničar i arambaša. Batur-Batić-Batrić karakterizira odlike kao srčan, slobodan, hrabar, junak. Šošić-Soša-Sotirka-Sotir na starogrčkom izgovoru znači spasitelj. Iz značenja riječi na različitim jezicima mogu se naći iste značajke: glava, hajduk, arambaša, srčan, hrabar, junak, spasitelj, što je strane bilježnike navodilo da ovo prezime zapisuju u različitim oblicima. Od Šoša s dodatkom staronimičkog sufiksa -ić nastalo je današnje prezime Šošić.
    Oko 1830. godine Šošići su imali građevinske objekte u četiri zaseoka: Zaveterju, Zabrdom, Podskalicama i Banji. Prema popisu Jurja Celergia od 27. lipnja 1686. između Brela i Slimena u novo selo (koje se trebalo osnovati) Stupi od Vinjančana, doselile su tri obitelji Bašića, Marko s 11, Mijo s 9, Ivan s 15 i Katarina s 9 članova obitelji.

    Prema matičnoj knjizi Omiša za 1799. god. u Brelima su živjele tri obitelji Batura, koje se vode:

- pod brojem 63
    Grgo Batur pok. Jure 49 godina
    Jelena, žena
    Marko, sin Grge 10 godina
    Ivanica, kći Grge
        ukupno 4 člana

- pod brojem 65
    Ilija Batur Šošić 51 godina
    Mande, majka
    Andrijana, žena
    Marko, sin Ilije 19 godina
    Ante, sin Ilije 10 godina
    Matija, kći Ilije
    Ivanica, kći Ilije
        ukupno 7 članova

- pod brojem 87
    Mare Batur
    Luce, sestra
        ukupno 2 člana

    U Elaboratu Austrijskog premjera od 1830. godine ne susreće se prezime Batur, već se iste osobe prezivaju Šošić. U ovom elaboratu Šošiće susrećemo kao vlasnike građevinskih objekata u četiri zaseoka, a upisani su na imena:
a) Zaveterje - Marka, te jedan objekt u zajednici Ante Perića i Marka Šošića;
b) Ispod Sv. Nikole - Ante pok. Ilije, Marka pok. Grge, Marka pok. Ilije, Andrije pok. Ilije te jedan zajednički objekt na Antu Perića i Marka Šošića pok. Ilije;
c) Podskalice i Banja - Marka pok. Grge, Andrije pok. Ilije, Mate i Marka pok. Ilije.

    Prema popisu stanovništva koji je vršen 1948. godine, Šošići su živjeli u 46 naselja u Republici Hrvatskoj. Breljanska skupina Šošića bila je najveća, a činilo ju je 130 osoba koje su živjele u 25 obitelji.

Slike

Šošići

Predio Šošići u Brelima.


© 2007-13  Brolanenses.
nodethirtythree