Statut

II. CILJEVI I DJELATNOSTI DRUŠTVA

Članak 9
   Društvo je osnovano s ciljem poticanja, usmjeravanja i istraživanja, te promicanja svijesti i ideja o očuvanju, oplemenjivanju, njegovanju i prezentiranju kulturno-povijesnog nasljeđa - breljanskih starina i prirode - njihovo otimanje od uništavanja, zaborava i nestajanja, kao svoj dug u odnosu na pretke i obvezu prema potomcima.

Članak 10
   Radi ostvarivanja ciljeva propisanim člankom 9. ovog Statuta, Društvo će obavljati slijedeće djelatnosti:
   - poticanje i organiziranje istraživanja o breljanskoj kulturnoj i prirodnoj baštini, koju su svojim umom i
   stvaralaštvom u ovaj prostor ugradili naši preci;
   - educiranje članstva te ostalih prijatelja i ljubitelja ostavštine prošlosti u pravcu očuvanja, oplemenjivanja
   i njegovanja ovdašnje baštine;
   - širenje ideja i zalaganje za spoznaje kod svih i svakoga, posebno kod najodgovornijih, o brizi za starine i
   prirodu, kao sastavnici kulture življenja u postojećoj prirodnoj okolini;
   - revitaliziranje i obnova napuštenih, zapuštenih, razrušenih i zubom vremena oštećenih spomenika;
   - zalagati se i inicirati izradu programa i projekata i rješenja za obnavljanje baštine, te prikupljati sredstva
   za njihovo financiranje;
   - prikupljanje i prezentiranje javnosti spomeničke baštine;
   - organiziranje predavanja i izložbi, posjete muzejima i galerijama, izleti i obilazak prirodnih i povijesnih
   lokaliteta;
   - očuvanje, oplemenjivanje i zaštita prirodne okoline;
   - suradnja s Općinom Brela i drugim državnim organima, Zavodom za zaštitu kulturne i prirodne baštine,
   Maticom hrvatske i drugim breljanskim udrugama, ostalim udrugama iz područja kulturne i prirodne baštine,
   kulturnim i znanstvenim ustanovama i udruženjima, turističkim zajednicama i agencijama, sve u cilju
   očuvanja i vrednovanja kulturnog i prirodnog nasljeđa;
   - izdavanje društvenog glasnika "Vrela Brela", te drugih publikacija koje svojim sadržajem obrađuju i
   tretiraju ovdašnju spomeničku baštinu.

   Preko sekcije za podmladak educiraju se mladi - nominalni članovi - kao prijatelji i ljubitelji spomeničkog nasljeđa.

Iz Statuta Društva

Slike

Znak društva Brolanenses

Znak društva Brolanenses, autora Nediljka Tomaš - Dominika.


© 2007-13  Brolanenses.
nodethirtythree