Statut

STATUTARNA ODLUKA
o izmjeni Statuta Društva prijatelja kulturne i prirodne baštine 'Brolanenses'

Članak 1
   U Statutu Društva prijatelja kulturne i prirodne baštine "Brolanenses" (u daljnjem tekstu: Društvo) broj 1/98 od 11. siječnja 1998., u članku 2. stavak 1 mijenja se naziv: "Društvo prijatelja kulturne i prirodne baštine Brolanenses" tako da novi naziv glasi: "Brolanenses, društvo prijatelja kulturne i prirodne baštine Breljana".

Članak 2
   U članku 5. mijenja stavak 2. tako da glasi:
"Izgled znaka utvrđen je posebnom odlukom".

Članak 3
   U članku 6. stavak 2. se mijenja i glasi:
"Pečat Društva je pravokutnog oblika u kojem piše: Brolanenses, društvo prijatelja kulturne i prirodne baštine Breljana".

Članak 4
   Ova Statutarna odluka stupa na snagu i primjenjuje se danom donošenja, a objavljuje se na redovnoj Skupštini Društva Brolanenses.

                            Brolanenses
društvo prijatelja kulturne i prirodne baštine
                            Breljana

Broj 9/03.
U Brelima Gornjim, 2. ožujka 2003. godine

Iz Statuta Društva

Slike

Znak društva Brolanenses

Znak društva Brolanenses, autora Nediljka Tomaš - Dominika.


© 2007-13  Brolanenses.
nodethirtythree