Statut

ODLUKA
o znaku "Brolanensesa", društva prijatelja kulturne i prirodne baštine Breljana

Članak 1
   Prihvaća se likovno rješenje s obrazloženjem znaka društva Brolanenses, dobiveno putem pozivnog natječaja uz doradu autora Nediljka Tomaš - Dominika.
   Znak je simbolični amblem kojim se obilježava, predočuje, predstavlja i prezentira društvo Brolanenses, te postaje znakom njegova raspoznavanja.

Članak 2
   Po svom likovnom rješenju znak je pačetvorina plavo bijele boje s preslicom na kojoj je ispisan naziv društva BROLANENSES. Jednim krakom naslanja se na Brela Gornja, a drugim na Brela Donja, izražavajući jedinstvo stanovništva i mjesta u svom tisućljetnom trajanju. Brdo stilizirano svjetskim zaštitnim znakom spomeničke baštine dijeli i spaja primorje sa svojim zaleđem kao drevnim povijesnim ishodištem. Svojim krakovima se naslanja na valovito more, kao prirodnu vezu sa svijetom i svojim mještanima nastanjenim privremeno ili stalno na novim ognjištima diljem svijeta. Gogoj kao vrelo asocira na iskonsku vezu s nazivom mjesta Brela.

Članak 3
   Znak Društva koristit će se kao veliki i mali svečani amblem, otisnut će se na plakete i priznanja, značke, privjeske i suvenire, zastavice, memorandum Društva, s mogućnošću aplikacije na tekstil, plastične folije i drvo.

Članak 4
   O upotrebi i korištenju znaka odlučuje Predsjedništvo društva Brolanenses.

Članak 5
   Ova Odluka stupa na snagu i primjenjuje se danom donošenja, a objavljuje se na Skupštini društva Brolanenses.

Broj 7/03.
U Brelima Gornjim, 2. ožujka 2003. godine

Iz Statuta Društva

Slike

Znak društva Brolanenses

Znak društva Brolanenses, autora Nediljka Tomaš - Dominika.


© 2007-13  Brolanenses.
nodethirtythree