Breljanska prezimena

Ursić


    Prezime spada u skupinu prezimena koje je proizvela okolina ističući osobi određene odlike, u ovom slučaju isticane su osobine karakteristične za biokovske gorštake. Preci Ursića isticali su se po visini, snazi, izdržljivosti, što je okolicu asociralo u pozitivnom smislu na medvjeda. Imena Urso, Ure, Uro, Urica, Urko proizlaze od latinskog ursus - medvjed. Ovo staro i često romansko ime (Ursus) je osnova mnogim prezimenima MEDO, MEDVJED, MEDAK i sl., od kojeg su od starine nastali različiti oblici današnjih prezimena, kao na primjer: URAVA, URSIĆ (Urso), URIĆ (Ure) - mlađe su tvorbe i sva se zbivaju na primorju u arealu dugovjekovne simbioze romanskog i hrvatskog življa. Mnoge živuće Ursiće i danas krase odlike kao što su visina, snaga i izdržljivost, što su naslijedili od svojih predaka.
    Oko 1830. godine Ursići su živjeli i imali građevinske objekte u trima zaseocima:

a) GORNJA MALA
b) ZAVETERJE
c) DONJE SELO - predio zvan Dunaj.

    U spomenutom periodu Ursići nisu imali građevinske objekte u gornjem Prosiku, a današnji objekti koji su vlasništvo Ursića bili su vlasništvo Raosa, Vučkovića i Vojvodića (Vojvoda). Objekte i zemljište su najvjerojatnije Ursići naslijedili od Vojvodića i Vučkovića. Prema popisu stanovnika koji je sačinio Jurju Celergi 27. lipnja 1686., u Brelima je živjelo sedam obitelji Ursića. Dvije obitelji i to Ivana Ursića s 12 članova i Pavla Ursića s 6 članova nalaze se na listu 476. r medu Vinjančanima. Drugih pet obitelji Ursića: Mije s 7 članova, Ivana s 3 člana, Tadije s 3 člana i Ane s 4 člana nalaze se na popisu starosjedilaca Brela na listu 477. r. Prema matičnoj knjizi Omiša za 1799. godinu u Brelima je živjelo dvanaest obitelji Ursića, koje se vode:

- pod brojem 31.
   Ivan Ursić pok. Nikole 17 godina
   Mate pok. Nikole 12 godina
   Ivanica
   Ana pok. Nikole
       ukupno 4 člana
- pod brojem 32
   Lovre Ursić 73 godine
   Ana
      ukupno 2 člana
- pod brojem 33.
   Nikola Ursić pok. Tadije 45 godina
   Jelena, žena
   Tadija, sin Nikole 12 godina
   Jele, kći Nikole
   Gracija, kći Nikole
   Matija, kći Nikole
      ukupno 6 članova
- pod brojem 34.
   Ivo Ursić pok. Pavla 45 godina
   Klara pok. Pavla
   Pera, žena
   Mate, sin Ive 7 godina
   Tadija, sin Ive 2 godine
   Luca, kći Ive
   Matija, kći Ive
   Dome, sestra pok. Pavla
      ukupno 8 članova
- pod brojem 35.
   Ilija Ursić 55 godina
   Kata, žena
   Mate, sin Ilije 18 godina
   Nikola, sin Ilije 10 godina
   Šime, kći Ilije
   Jele, kći Ilije
   Matija, kći Ilije
      ukupno 7 članova
- pod brojem 36.
   Jozo Ursić 76 godina
   Ivanica, žena
   Tadija, sin Joze 35 godina
   Mijo, sin Joze 30 godina
   Stipe, sin Joze 18 godina
   Jele, žena Tadije
   Ivanica, kći Tadije
   Ivanica, žena Mije
   Nikola, sin Mije 5 godina
   Ivan, sin Mije 2 godine
      ukupno 10 članova
- pod brojem 37.
   Jozo Ursić pok. Grge 55 godina
   Margarita, žena
   Matija, kći Joze
   Jelena, kći Joze
      ukupno 4 člana
- pod brojem 38.
   Mate Ursić Ivanac 30 godina
   Matija, majka
   Ivanica, žena
   Marko, sin Mate 23 godine
   Ante, sin Mate 25 godina
   Matija, žena Marka
      ukupno 6 članova
- pod brojem 39.
   Ante Ursić Ivanac 50 godina
   Klara, žena
   Stipe, sin Ante 14 godina
   Jozo, sin Ante 12 godina
   Ana, kći Ante
   Matija, sestra
      ukupno 6 članova
- pod brojem 40.
   Šimun Ursić 79 godina
   Ivanica, žena pok. Mate
   Jozo, sin pok. Mate 28 godina
   Nikola, sin pok. Mate 25 godina
   Mijo, sin pok. Mate 24 godine
   Jele, kći pok. Mate
   Matija, kći pok. Mate
      ukupno 7 članova
- pod brojem 43.
   Marko Ursić 70 godina
   Anđe, žena
   Ilija, sin Marka 28 godina
   Ante, sin Marka 26 godina
   Jele, kći Marka
   Ana, žena Ilije
   Stipe, sin Ilije 6 godina
   Jure, sin Ilije 3 godine
   Luca, žena Ante
      ukupno 9 članova
- pod brojem 44.
   Stjepan Ursić pok. Ilije 50 godina
   Jele, žena
   Ivo, sin Stjepana 1 godina
   Joza, kći Stjepana
      ukupno 4 člana


    U Elaboratu Austrijskog katastarskog premjera od 1830. godine Ursiće susrećemo kao vlasnike građevinskih objekata i zemljišta u trima zaseocima, a objekti su bili upisani na imena:
a) Dunaj - Mate, Josipa, Ivana, Petra, Jure pok. Mije, Tadije, Marka, Mate pok. Nikole, jedan objekt je upisan na imena Mije Raosa i Mate Ursića a jedan objekt je kupio ili naslijedio Jure Ursić od Mate Ivanca;
b) Gornja Mala - Mate, Mije, Ivana, Petra, Petra pok. Mate, Antonije udova Petra, Ilije, Josipa, Filipa, Mate pok. Pavla, Tadije pok. Iva, Tadije pok. Nikole;
c) Zaveterje - Mate, Mate pok. Pavla, Josipa, Tadije, Nikole, Petra, Ilije, Mate pok. Tadije. Jedan objekt je upisan kao zajednički Ivana Medića, Stjepana Raosa i Mije Ursića.

    Ursići su najvjerojatnije najprije živjeli u Zaveterju u blizini granice između Osmanlijskog carstva i Venecije te su gradili staje i kuće na sigurnijim mjestima kako bi se zaštitili od Turaka pljačkaša, gdje su pojedinci zasnovali nove obitelji.

    Za vrijeme popisa stanovništva iz 1948. godine u Republici Hrvatskoj Ursići su živjeli u dvadeset mjesta. U Brelima je živjelo 135 Ursića u 29 obitelji, a breljanska skupina Ursića bila je najveća.

Slike

Ursići

Zaselak Ursići u Zaveterju, Brela Gornja.


© 2007-13  Brolanenses.
nodethirtythree