Vrela Brela, glasnik prijatelja kulturne i prirodne baštine

Treći broj glasnika (dvobroj)

   Iz predgovora trećeg broja Glasnika

         Poštovani čitatelji,
   prijatelji kulturne i prirodne baštine, članovi Društva prijatelja kulturne i prirodne
   baštine Brolanenses, Breljani i prijatelji Brela, pred Vama je još jedan broj našeg
   godišnjaka Vrela Brela. Na njegovim stranicama baštinimo breljansko spomeničko
   blago i ukazujemo na potrebu čuvanja i zaštite dosada otkrivenog fonda spomeničke
   baštine kapela, crkava i drugih nepokretnih kamenih i prirodnih objekata kojima obiluje
   ovaj kraj.
         Život se na ovim prostorima potpuno izmijenio. Konj i krava, ovca i koza, mazga i
   magarac nestali su s naših pašnjaka, kovači i bačvari, kudjelja i vreteno, ... sve to nestaje.
      Mnoštvo predmeta kao svjedok prohujalog vremena leži u vašim napuštenim konobama
   i potkrovljima.
         Društvo prijatelja kulturne i prirodne baštine Brolanenses ususret 1050 godina Brela
   kreće u akciju prikupljanja spomeničkog blaga kao početak zavičajne muzejske zbirke.
      Odazivajući se ovoj akciji, rodoljubno i patriotski na najbolji mogući način odužujete se našim
   precima, a potomci će s ponosom uvažiti gestu kojom ste ovjekovječili časnu stazu obiteljske loze.

   Sa štovanjem i zahvalnošću, srdačno Vaši iz društva
   Brolanenses

Izdvojeno iz trećeg broja Glasnika

Napisao Ivan 16. prosinca 2007.

   1. Breljani i pomorstvo: Jakiri u svijetu, Vinko Jakir
   2. Život i rad jedne težačke obitelji u Brelima nakon II. svj. rata, Zdenko Ante Medić
   3. Običaji kod ženidbe, Anđelko Škrabić
   4. Iz vizitacije biskupa Stjepana Blaškovića 1735., Milan Babić, nastavnik
   5. Zapisi Stipe Tresića na požutjelim stranicama školske bilježnice, mr. Milan Ivanac
   6. U Brelima osnovano PD "Pozjata", Dražen Medić, prof.
   7. Obnova višestoljetne crkve sv. Nikole, fotografija: S. Medić

Uredništvo trećeg broja Glasnika (godina V broj 4-5 prosinac 1999.)


IZDAVAČ:
   Brolanenses - društvo prijatelja kulturne i prirodne baštine Breljana

UREDNICI:
   mr. Milan Ivanac
   Filip Škrabić, prof.
   Milan Babić, nastavnik
   Jozo Bekavac, oec
   Dražen Medić, prof

LEKTOR:
   Milan Babić, nastavnik

TEHNIČKI UREDNICI:
   Jozo Bekavac i Dražen Medić

FOTOGRAFIJE:
   Dražen Medić, Ivica Ursić, Jozo Bekavac, Vinko Jakir i Luka Šodan

NASLOVNA SLIKA:
   Šupja stina, ex Biokovsko oko, prirodni fenomen, u posjedu: Nedjeljka Tomaša.

TIRAŽ:
   1000 primjeraka.


Glasnik Vrela Brela možete naručiti putem e-maila ili telefona, koje možete naći ovdje.

Slike

Oratorij Filipina u Solinama

Oratorij Filipina u Solinama, ustanova koja je pružala osnovno, srednje i visoko obrazovanje. Otvorio ju je makarski biskup Nikola Bjanković 1710. godine.


© 2007-13  Brolanenses.
nodethirtythree