Breljanska prezimena

Zelić


    Prezime je nastalo od oznaka za tjelesne osobitosti osobe. Od pridjeva zelen prema boji očiju osobe su dobivale nadimke: Zela, Zele, Zelka, Zeljko, Zelenkad i sl. Ime Zelenkad - sunovrat, ovčica (narcissus augustifolina), izvorno "zlatna čaša". Od perzijskog zarr(i)n - zlatan i arapskog gad(a)h - čaša. Glas r(rr)>1 to i > e stoje prema pridjevu zelen. Od nadimka Zele koji je u Brelima čest (Zele Medin, Zele Šošić i sl.) - sin od Zele - (mladi Zelc) - Zelić.
    Zelići su imali građevinske objekte u četirima zaseocima: Gornjoj Maloj, Pod Radonjicom, istočno od crkve Sv. Stjepana i u Zaveterju. Prvi pisani trag ovog prezimena nalazimo na popisu obitelji koji je sačinio Jurju Celergi 27. lipnja 1686. na Zadvarju na listu 477. Generalnog providura Cornara libro unico koji se čuva u Povijesnom arhivu u Zadru, među novo pridošlim prognanicima upisana je i obitelj udovice Mare Zelić koju su činila tri člana (vedova Margarita Zueglich). Zeliće na području Imotske krajine susrećemo u: Biorinama 1825. (Šurut/Šurutović), Cisti Velikoj, Glavini D. (Kukavica), Imotskom 1871., Medovom Docu (Ščurla), Rašćanima (Erceg), Vinjanima (Radelić).

    Prema matičnoj knjizi Omiša za 1799. godinu u Brelima su živjele dvije obitelji Zelića, koje se vode:

- pod brojem 81
    Andrija Zelić 70 godina
    Jelena, žena
    Mate, sin Andrije 34 godine
    Ante, sin Andrije 30 godina
    Grgo, sin Andrije 28 godine
    Klara, žena Grge
    Šime, kćer Grge
        ukupno 7 članova

- pod brojem 82
    Duje (Dinko) Zelić 50 godina
    Matija, majka
    Jelena, žena
    Tadija, sin Duje 15 godina
    Marko, sin Duje 11 godina
        ukupno 5 članova

    U Elaboratu Austrijskog katastarskog premjera od 1830. godine građevinski objekti bili su upisani na imena:
a) Gornja Mala - Tadije, Grge i Šimuna;
b) istočno od crkve Sv. Stjepana - Tadije (objekti su prije bili vlasništvo obitelji Gobić;
c) Pod Radonjicom - Grge, Josipa i Šimuna;
d) Zaveterju - Šimuna u zajednici s Josipom Tomašem.

    Za vrijeme popisa stanovništva iz 1948. godine u Republici Hrvatskoj, Zelići su živjeli u 67 naselja. Breljanska skupina po veličini je bila treća, a činila ju je 61 osoba u 12 obitelji.

Slike

Donje selo

Predio Donje selo sa župnom crkvom sv. Stjepana
Prvomučenika u Brelima.


© 2007-13  Brolanenses.
nodethirtythree