Breljanska prezimena

Filipović


    Ime je nastalo od osobnog imena Filip (Pilip). Iz oblika tog imena zapažamo da je ime uzeto iz štokavskog dijela Zagore koja nema suglasnik f već ga zamjenjuje sa p. Ondje se ime Filip (od grčkih imenica philos "prijatelj" i hippos "konj", pa je Philipp "prijatelj konja") izgovara Pilip-odatle prezime Pilipović i druga slična prezimena. Od Pilipović je nastalo breljansko prezime Filipović. Stariji Breljani izgovaraju i danas Pilipovići, Pilipovića kuće, Pilipovića njiva i sl., a u starijim popisima obitelji nalazimo prezime Pilipović koje nose preci današnjih Filipovića.
Pored zaseoka u kojem danas žive Filipovići u Solinama, posjedovali su građevinske objekte i živjeli u Prosiku, Krugu i ispod sv. Nikole (Zabrdom). Obitelj Stjepana Filipovića (Pilipovića) koju je činilo sedam članova nalazi se na popisu starosjedilaca Brela koji je sačinio Jure Celigoj 27. lipnja 1686. godine među Klarićima i Ursićima.

    Prema matičnoj knjizi Omiša za 1799. godinu u Brelima je živjela obitelj Filipovića i vodi se pod rednim brojem 101., a činili su je:

    Nikola Filipović, 70 godina
    Ana žena Nikolina
    Ilija sin Nikolin, 40 godina
    Ivanica žena Ilijina
    Mate sin Ilijin, 22 godine
    Ante sin Ilijin, 11 godina
    Ivka kći Ilijina
    Matija kći Ilijina
    Stjepan sin Nikolin, 39 godina
    Šimun sin Stjepana, 11 godina
    Ivan sin Stjepana, 3 godine
    Nikola sin Stjepana, 1 godina
    Jelena kći Stjepana
    Mate sin Nikolin, 35 godina
    Martin sin Nikolin, 24 godine
    Luca žena Martina
        ukupno 16 članova

    U Elaboratu Austrijskog katastarskog premjera od 1830. godine Filipoviće susrećemo kao vlasnike građevinskih objekata u četiri zaseoka:
a) Prosik - Stjepan Filipović i Stjepan Ribičić posjedovali su ruševinu čiji su ostaci i danas vidljivi, ispod Klanca i veliki kompleks zemlje čiji su i danas djelomično vlasnici Filipovići, a preostali dio posjeduju Škrabići, Jakiri i Novaci;
b) Krug - Stjepan, Mate i Ante pok. Marka;
c) Zabrdo (ispod crkve sv. Nikole) - Stjepan;
d) Soline - Bepica i Mate.

    Stanje objekata upućuje da su Filipovići najprije odselili iz Prosika u Krug, zatim iz Kruga još bliže moru u Soline gdje i danas žive. Zabrdom ispod sv. Nikole Filipovići su gradili staje kao i svi Primorci.
    Prema popisu stanovništva koji je vršen 1948. godine u Republici Hrvatskoj u Brelima su živjele 53 osobe u 13 obitelji.

Slike

Stare Soline

Pogled iz starih Solina u Brelima.


© 2007-13  Brolanenses.
nodethirtythree