Vrela Brela, glasnik prijatelja kulturne i prirodne baštine

Prvi broj glasnika

   Predgovor iz prvog broja Glasnika


         Naravno, mnogi su dolazili, prolazili i istraživali ove naše prostore, pisali o nastajanju i
   građenju, kulturnoj, političkoj i historijskoj sredini i o njenim vezama sa svijetom iz kojeg je
   nastala. Ipak sa velikom naklonošću, ponosom i radošću ukazujem, upirem prstom upravo
   ovdje na neke između nas, rodoljubno i emocionalno vezane za svoja Brela, na neke koji
   imaju poseban dar i želju da istražuju, čuvaju i prenose, sve one vrijednosti, osjećajnosti i
   opažanja preko brojnih djelatnosti koje je na ovim prostorima kroz različita vremenska
   razdoblja narod Brela izražavao.

         Danas, zatočeni u povijesnom razdoblju, okruženi silnim razaranjem, svjedoci smo i
   stvaranja, poput ovog  Glasnika koji po prvi put vidi, svjetlo breljanskog dana i kao dokaz
   dobre namjere doprinosi humanosti i napretku čovjeka ovog podneblja. Lagani osvrt na
   istraženo nije imao zadatak da ponovi izrečeno, već da najavi nadolazeći val plime, silinu
   naboja, poriv i želju da postane značajan dio breljanske baštine.

         Već sutra će se ovuda prolaziti i opet će neki doći na ove naše prostore i pisat će da
   su žitelji Brela 1994. godine osnovali Društvo prijatelja kulturne i prirodne baštine i da su
   čuvali i ostavili u nasljeđe nit koja veže sa svijetom iz kojeg smo nastali, te mu dali ime
   BROLANENSES.

Akademski kipar Ivanka Filipović

Izdvojeno iz prvog broja Glasnika

Napisao Ivan 15. Listopada 2007.

   1. Geneza naziva i imena Brela, mr.Milan Ivanac i Filip Škrabić,prof.
   2. Tragovi najranije naseljenosti
   3. Bura u Brelima Š.Strukan, pretisak

Uredništvo prvog broja Glasnika


IZDAVAČ:
   Društvo prijatelja kulturne i prirodne baštine Breljana

UREDNICI:
   Milan Babić
   mr. Milan Ivanac
   prof. Filip Škrabić
   Vjeko Škrabić

LEKTOR:
   Milan Babić

TEHNIČKI UREDNICI:
   Jozo Bekavac
   Gordana Poklepović

TIRAŽ:
   1000 primjeraka.


Glasnik Vrela Brela možete naručiti putem e-maila ili telefona, koje možete naći ovdje.

Slike

Vruja

Bura u Brelima


© 2007-13  Brolanenses.
nodethirtythree