Vrela Brela, glasnik prijatelja kulturne i prirodne baštine

Četvrti broj glasnika

   VRELA BRELA - broj 7

   Štovani čitatelji,

   javljamo se nakon poodmakla vremena petim izdanjem našeg glasnika. Ne, nismo se uspavali. Financije su i nadalje bitan faktor koji nas usporava. Isto vrijedi i za sporo stasanje naše zbirke zavičajne baštine.
Zahvalni smo dobrim ljudima koji su prepoznali naše htijenje, odlučno uskočili i potpomogli nas, tako da danas u svojim rukama imamo toliko očekivanu knjigu Vrela Brela s tekstovima iz rajske baštine ostavštine naših predaka.
Svjedoci smo da je ovaj glasnik dosta tražen, pa uz stečena iskustva i prisutnu podršku, realno je očekivati češće izlaske i u povoljnijim razmacima. Barem se tome nadamo.
Zahvalni smo autorima na besplatnim prilozima svojih radova, kao i onima koji su priložili fotografije, izvršili prepisivanje i lektoriranje, oblikovanje i prijelom, te druge brojne poslove koje iziskuje rad na knjizi. Svakako da nas veseli ovakav entuzijazam na zajedničkom poslu, pa će, nadamo se, i financiranje, unatoč teškoćama, biti primjerenije.
Brela su i nadalje nepročitana knjiga, spoj društvene zbilje, povijesti, legenda i mitova. Na njih se manje – više naslanja ovaj glasnik. Tekstovi nam pričaju o velikoj obljetnici organiziranog turizma u Brelima, impresivnom krajoliku na moru i podmorju Vrulje, jednoj od vodećih malih skrivenih plaža u nas, više od 50.000 godina starom nalazu špiljskog medvjeda na Drinovi, "muzeju" pod morem na Ratu u Solinama, zbirci planine i podzemlja Biokove na Subotišću s ulazom u planinu zvanim Putovima stare Berulije. Ponovo imamo nedovršene teme o ubikaciji stare Berulije uvaženih znanstvenika. Tu je i prilog za katalog naša spomenička baština, ali i po treći put apel za obnovu stare crkve Gospe od zdravlja, kulturno dobro i spomenik vjere i kulture.
Nova rubrika Tragovi u tragu baštine, koju uvodimo, mozaičnog je tipa, a upotpunit će sadržaje na relaciji traganja, istraživanja i publiciranja preko posebnog "portala" informativno brzo.
Na kraju, još su tu brojni drugi tekstovi iz našeg krajolika i naselja, obilježeni patinom minulih vremena, "mirisima" mora, priobalja i zaobalja, brežuljcima i visinama velebne planine u čijem smo podnožju.
Zaineresirani smo za stalnu ili povremenu suradnju sa svojim tekstovima ili drugim prilozima iz naše baštine u narednim našim izdanjima. Veseli nas Vaš odaziv.
   
   Milan Ivanac, glavni urednik

Sadržaj 7. broja Glasnika

Izdvojeno iz 7. broja Glasnika

Uredništvo petog broja Glasnika (godina 18. broj 7. 2012. godine)


NAKLADNIK:
   Brolanenses, društvo prijatelja kulturne i prirodne baštine Breljana

ZA NAKLADNIKA:
   Alen Bartulović, predsjednik društva Brolanenses

GLAVNI UREDNIK:
   Milan Ivanac

UREDNIŠTVO:
   Jozo Bekavac, Milan Ivanac, Dražen Medić, Filip Škrabić, Ivan Tomaš, Alen Bartulović i Stipe Zubanović

LEKTORIRALA:
   Dobrila Medić, prof.

TEHNIČKI I LIKOVNO UREDILI:
   Ivan Tomaš, Dražen Medić i Jozo Bekavac

UNOS TEKSTA:
   Ivana Škrabić

LIKOVNO OBLIKOVANJE KORICA:
   Jozo Bekavac, Nikola Radovani

FOTOGRAFIJE:
   Fototeke: Brolanensesa, Turistička zajednica Općine Brela, JU Park prirode Biokovo, Alen Bartulović

GRAFIČKA PRIPREMA, TISAK I DORADA:
   Tiskara "Franjo Kluz" d.d. Omiš

TIRAŽ:
   1000 primjeraka.


Glasnik Vrela Brela možete naručiti putem e-maila ili telefona, koje možete naći ovdje.

Slike

Pansion Soline 1933. godine

Pansion Soline 1933. godine


© 2013  Brolanenses.
nodethirtythree