Iz vizitacije biskupa Stjepana Blaškovića 1735.

Autor: Milan Babić, nastavnik    Makarski biskup Stjepan Blašković (1731.-1776.) obišao je svoju biskupiju 1735. u pratnji don Ante Antulovića i don Duje Maslarda, koji su vodili Dnevnik o toj vizitaciji, iz kojeg izdvajamo dio koji se odnosi na zapise o posjeti breljanskim svetištima i boravku biskupa u Brelima Donjim i Gornjim. Ovi izvještaji sačuvani su u Tajnom vatikanskom arhivu Fond kongregacije u svesku 555.

    Nakon toga uzjaha na konja sa svojim svećenicima i u pratnji glavara i mnoštva naroda ode a Brela uz pozdrav neprestanog pucanja pušaka.
Na putu u Baškoj Vodi susretne se s providurom Makarske i u njegovu društvu ode u Soline na mjesto zvano Rogač, gdje ih dočeka župnik, narod i glavari Brela koji ga, uz neprestano pucanje pušaka, isto kao oni u Bastu, dopratiše do crkve Gospe od Pobjede, hospicij otaca oratorijanaca iz Splita, koju je podigao biskup Nikola Bijanković. U njoj se neko vrijeme pomoli i dade svoj blagoslov narodu. Odatle ode u kuću otaca sv. Filipa, izmoli ostatak oficija i večera s providurom.
26. svibnja ujutro biskup u pratnji naroda odjaha do crkve Sv. Stjepana. To je župna crkva Brela, u koju uđe, dade odrješenje za mrtve, pregleda stanje crkve, sv. ruha i posuda to naredi da se nabavi više stvari potrebnih za crkvu. Potom je održao katehezu, otpjevao sv. misu, na kojoj je bio i makarski providur gosp. Zorzi Quarini, na kojoj održa osrednju propovijed prilagođenu sposobnosti toga naroda.
Zatim u društvu providura i pratioca ode na ručak. Nakon ručka providur ode za Makarsku u pratnji župnika i brojnih seljana sve do Baške Vode s dvostrukim puščanim salvama. Međutim, prelat sa svojim svećenicima ode ispovijedati veliko mnoštvo svijeta skupljeno u crkvu. Ispovijedali su sve do zalaska sunca.
27. svibnja biskup je s pratnjom ispovijedao mnoštvo svijeta od ranog jutra sve do iza podne. Nakon toga biskup je morao reći sv. misu da bi pričestio narod. Na misi je propovijedao. Nakon mise podijelio je sv. krizmu velikom mnoštvu djece. I jer je već bila večer ode u kuću gdje je uzeo samo najnužnije za jelo, to se ponovno vrati u crkvu gdje je sjeo ispovijedati sve do večeri.
28. svibnja ustade biskup u zoru i videći da ne može sa svojim svećenicima zadovoljiti tako ogromno mnoštvo svijeta, posla jednu barku u Makarsku da dovede još svećenika. Kada se barka vratila prazna, biskup je sa svećenstvom cijelo jutro ispovijedao sabrane penitente, sve do poslije vespera, tako da njegovi svećenici nisu imali vremena ni reći sv. misu, jer su neprestano sjedili u ispovjedaonici. Istog jutra prelat održa dugu katehezu, na kojoj je korio mane i zadade pokoru jednome koji je udario svoju majku i nekoliko javnih psovača. Na koncu mise krizma veliki broj djece. Nakon obreda ispovijedali su sve do noći. Tako u "Zdravo Mariju" povratiše se u kuću, to pošto su se malo okrijepili, odoše na noćni počinak.
29. svibnja još nije ni sunce izišlo, prelat ode u crkvu, u kojoj je sa svojim svećenicima ispovijedao do iza podne. Zatim iziđe iz ispovjedaonice i reče sv. misu. Poslije evanđelja je propovijedao. Nakon mise podijeli krizmu mnogobrojnoj djeci. Nakon toga ode u kuću i okrijepi se. Čim je ručao, vrati se u crkvu u kojoj je svečano pjevao večernju i izmolio ružarje. Nakon toga ode u jednu kuću na jednom brežuljku, da pomiri muža sa ženom. I kad ih je pomirio vrati se pred večer u kuću. Tu, pošto je blagoslovio trave i vodu, okrijepi se i ode na noćni počinak.
30. svibnja biskup na konju ode sa svojim svećenicima u Gornja Brela. Kada je stigao do crkve Sv. Nikole, koja se nalazi na brežuljku, konj se okliznu i prelat pade, ali začudo ništa se nije ozlijedilo. Uđe u crkvu, dade odrješenje za mrtve, pregleda stanje crkve. Obavi svoju drugu katehezu, pridruži se ispovjednicima, održa sv. misu. Kad je završio sv. misu blagoslovi polja i naredi da se nabavi više stvari kojih nije bilo u crkvi, te izda dekret, koji se odnosi na vicežupnika i kapelana crkve u spomenutom selu. Zatim ode pod jedno stablo sa svojim svećenicima da se malo okrijepi. Nakon objeda podijeli sv. krizmu pripravnicima.
Pošto je već prošao sat večernje, uzjaha na konja i ode u Donja Brela. Kad je tamo stigao odsjede a kući seoskoga suca.
Ujutro, 31. svibnja prelat na vrijeme ustade i sa svećenstvom ode u kapelu Gospe od Ružarija. Kroz dugo vremena je ispovijedao. Vjenčao je mladence izbjegavajući nezgode koje su mogle nastati. Zatim iz Turske dođoše neke osobe, da bi od biskupa primile blagoslov. On im podijeli moći i zapise, te ih otpusti. Zatim se vrati u crkvu i reče sv. misu, na kojoj je propovijedao i nakon koje je krizmao nekolicinu djece. Nakon ručka saznao je za uzurpaciju zemlje kapele Gospe od Ružarija. Povrati kapeli tu zemlju, a tako isto i jedan vrt udovici Klarić. Poslije ručka nastavili su s ispovijedanjem. Zatim se vratiše u kuću, okrijepiše se, izmoliše sv. oficij i odoše na počinak.

Slike

Zvonik Gospe od zdravlja

Pogled preko zvonika stare crkve Gospe od zdravlja u Brelima Gornjim.


© 2007-13  Brolanenses.
nodethirtythree