Druga galerija - Kulturna baština Brela

Prva galerija         Druga galerija         Treća galerija         Četvrta galerija        


Crkva sv. Nikole Crkva sv. Nikole Crkva Gospe od Pobjede

Stara crkve Gospe od zdravlja u Brelima Gornjim Ruža na pročelju stare crkve Gospe od zdravlja Križ na staroj crkvi Gospe od zdravlja

Stara crkva Gospe od Zdravlja Kapela sv. Kaje pod Nevistinom stinom Hercegova kula

Staro naselje Zabrdo u Brelima Gornjim Kuća obitelji Ursić, Gornja Mala, Brela Gornja Staro naselje Drinova, Brela Gornja

Rimska stela, nadgrobni natpis, II-III. stoljeće Reljef ilirskog šumsko-pastirskog boga Silvana (Silvanus capricornus), I-IV. stoljeće Prosik

Prosik Prosik Prosik

Francuska cesta Francuska cesta Zgrada Ivandića dvori, prva pučka škola

Kula Poletnica Gospina kapela na Dupcima Kapela sv. Roka u Brelima

Crkva sv. Jurja Crkva sv. Jurja Oratorij Filipina u Solinama

Orgulje župne crkve sv. Stjepana Staro naselje Gornja Mala Staro naselje Gornja Mala

Slike

Crkva Gospe od Pobjede

Crkva Gospe od Pobjede u Solinama ili po starosjediocima Gospe od Karmena.


© 2007-13  Brolanenses.
nodethirtythree